http://vnmedia.vn/van-hoa/sao/v3.txt
Sao

Nam Em, Tường Linh chung sức kêu gọi bình chọn cho Hà Thu đoạt giải Hoa hậu ảnh