http://vnmedia.vn/van-hoa/v3.txt
Văn hóa

Hoa hậu Hoàng Thu Thảo: "Áp lực chiếc vương miện theo tôi suốt đời"