Nokia 2.3 ra mắt người dùng Việt với giá 2,59 triệu đồng