Giá vàng có thêm một phiên tăng do đồng đô la suy yếu