Đề thi, bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017

20:03, 22/06/2017
|

Cập nhật đề thi và gợi ý bài giải 8 mã đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017 do tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017:

Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A  5. B 6. B 7. A 8. C
9. D 10. B 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. A
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. C 29. D 30. A 31. D 32. D
33. D 34. C 35. A 36. C 37. B 38. D 39. B 40. C
41. B 42. B 43. A 44. C 45. D 46. D 47. D 48. C
49. D 50. C            

Mã đề 115

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. C
9. A 10. C 11. C 12. B 13. A 14. A 15. B 16. C
17. B 18. B 19. B 20. A 21. B 22. C 23. C 24. D
25. C 26. B 27. D 28. D 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. A 35. B 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. C 42. A 43. C 44. C 45.B 46. C  47. A 48. B
49. B 50. C            

Mã đề 117

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C
9. A 10. B 11. D 12. D 13. A 14. A 15. A 16. B
17. A 18. B 19. D 20. A 21. D 22. D 23. C 24. A
25. A 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 31. B 32. C
33. D 34. D 35. A 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. D  47. D 48. B
49. C 50. B            

Mã đề 101

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. D 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C
9. D 10. B 11. B 12. C 13. A 14. C 15. D 16. D 
17. C 18. B 19. C 20. B 21. D 22. C 23. C 24. B
25. D 26.D 27. A 28. D 29. A 30. B 31. C 32. D 
33. C  34. D 35. C 36. B 37. C 38. A 39. B 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. D 48. D
49. C  50. D             

Mã đề 109

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. A  3. A  4. C  5. B  6. D  7. A  8. C 
9. B  10. B  11. C  12. D  13. A  14. C  15. D  16. A
17. A  18. D  19. B  20. B  21. A  22. C  23. C  24. A 
25. D  26. D  27. B  28. D  29. B  30. B  31. C  32. D 
33. C  34. D  35. B  36. A  37. D  38. B  39. B  40. A 
41. A  42. C  43. D  44. B  45. C  46. C  47. C  48. D 
49. C  50. B             

Mã đề 123

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. D  3. C  4. B  5. D  6. B  7. B  8. C 
9. D  10. D  11. D  12. C  13. B  14. D  15. A  16. A 
17. C  18. B  19. C  20. A  21. D  22. A  23. B  24. A 
25. A  26. B  27. B  28. A  29. D  30. B  31. C  32. C 
33. D  34. B  35. A  36. D  37. C  38. C  39. D  40. A 
41. B  42. C  43. D  44. C  45. A  46. A  47. B  48. D 
49. A  50. B             

Mã đề 113

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. C  3. C  4. D  5. C  6. D  7. A  8. A 
9. D  10. A  11. D  12. D  13. C  14. A  15. D  16. C 
17. D  18. A  19. B  20. C  21. B  22. C  23. D  24. B 
25. C  26. B  27. D  28. B  29. C  30. C  31. A  32. A 
33. C  34. B  35. B  36. A  37. A  38. B  39. A  40. C 
41. A  42. A  43. C  44. C  45. B  46. A  47. B  48. B 
49. A  50. C             

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 124

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 5

 Mã đề 122

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 7
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 8
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 9
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 10
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 11
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 12
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhóm giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Ảnh: Hoàng Hà.

 Theo Zing

 


Ý kiến bạn đọc