Bất ngờ với mức độ thoái vốn của các doanh nghiệp

10:29' 07/06/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Tính đến hết quý I/2015 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.237 doanh nghiệp. Như vậy, tổng số vốn đã thoái tính đến quý I/2015 là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng.

>>
Doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành
>> Vietnam Airlines đã thoái hết vốn tại 6 doanh nghiệp
>> Sẽ thêm doanh nghiệp cổ phần hóa trong 5 năm tới

Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo giới thiệu 2 chuyên đề thông tin về triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực chuyên ngành; thông tin về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thời gian qua và các giải pháp đẩy mạnh tiến độ tái cơ cấu DNNN năm 2015.

Công tác tác cơ cấu và thoái vốn doanh nghiệp được đẩy mạnh

Chia sẻ về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN thời gian qua, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong thời gian qua các giải pháp đẩy mạnh tiến độ tái cơ cấu DNNN năm 2015 đã được thực hiện tốt.

Cũng theo ông Tiến, trên cơ sở Đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị đã và đang triển khai phương án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý điều hành, đẩy mạnh việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên, đi đôi với việc tái cơ cấu lao động, triển khai nghiên cứu, bổ sung các chính sách và mô hình quản trị hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

  Ảnh minh họa

  Trong quý I/2015, cả nước cổ phần hóa 29 doanh nghiệp (trong đó có 3 Tổng công ty nhà nước và 26 doanh nghiệp). Ảnh minh hoạ

Theo đó, về kết quả cổ phần hóa DNNN, tính đến hết quý I/2015 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.237 doanh nghiệp.

Ở giai đoạn 2011 - 2013, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 81 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2014 - 2015, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Trong năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 doanh nghiệp, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Trong quý I/2015, cả nước cổ phần hóa 29 doanh nghiệp (trong đó có 3 Tổng công ty nhà nước và 26 doanh nghiệp). Còn lại 260 doanh nghiệp thì có 62 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, 198 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp.

Về kết quả thoái vốn, tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 21/2011/QH13, tổng giá trị đầu tư vào năm lĩnh vực nhạy cảm (bao gồm lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư) mà các Tập đoàn, Tổng công ty cần phải thoái là 23,325 tỷ đồng. Tình hình thoái vốn/đầu tư thêm vào năm lĩnh vực nhạy cảm.

Theo đó, năm 2012, thoái được 348 tỷ đồng, thu được 356 tỷ đồng; Năm 2013, thoái được 874 tỷ đồng, thu được 745 tỷ đồng; Năm 2014, thoái được 4.184 tỷ đồng, thu được 4.292 tỷ đồng. Quý I/2015, thoái được 2.807 tỷ đồng, thu được 3.206 tỷ đồng. Như vậy, số vốn đã thoái tính đến quý I/2015 là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng.

Vẫn còn nhiều hạn chế trong tái cơ cấu doanh nghiệp

Đánh giá chung về kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, về cơ bản, thời gian qua các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu theo tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

Ông Tiến cũng cho biết, trên cơ sở các đề án đã được phê duyệt, các tập đoàn, tổng công ty đã tiến hành rà soát, phân loại, xác định danh mục ngành nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và xây dựng kế hoạch cổ phần hóa. Một số tập đoàn và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cũng cho biết, quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần nghiên cứu, khắc phục. Trong đó có thể đến như, tiến độ cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2012 còn chậm (năm 2011 cổ phần hóa 12 doanh nghiệp, năm 2012 cổ phần hóa 13 doanh nghiệp), nhưng đến năm 2013 và năm 2014 tiến độ cổ phần hóa đã nhanh hơn (năm 2013 cổ phần hóa 74 doanh nghiệp; năm 2014 cổ phần hóa 143 doanh nghiệp). Một số khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, thua lỗ, không bảo toàn được giá trị đầu tư ban đầu…

Trước những vấn đề trên, ông Tiến cũng cho biết, Bộ đã đưa ra một số định hướng về cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN. Trong đó, thoái vốn tại doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa bàn giao về, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thì thoái vốn theo lô với nguyên tắc bán đấu giá công khai. Bên cạnh đó, áp dụng cho các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần. Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các đợt bán đấu giá theo lô.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện IPO ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa.


Yến Nhi