Tiến độ thoái vốn và cổ phần hoá còn chậm

16:34' 26/06/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, mặc dù công tác tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, song tiến độ thoái vốn và cổ phần hoá vẫn chậm. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, công tác này sẽ tiếp tục được triển khai để hoàn thành việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt.

>>
Sẽ thêm doanh nghiệp cổ phần hóa trong 5 năm tới
>> Cổ phần hóa doanh nghiệp: Tránh bán tháo, bán rẻ
>> 432 doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa năm nay

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã đạt kết quả

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, công tác tái cấu trúc đã được các doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và thu kết quả nhất định.

Liên quan đến công việc tái cơ cấu đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện việc rà soát, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về phân cấp và quản lý đầu tư công. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người quyết định đầu tư và chủ đầu tư, rà soát danh mục các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA có hiệu quả, các dự án đầu tư phải theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Ảnh minh họa

  Trong 6 tháng cuối năm, công tác cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo lộ trình thoái vốn đã được phê duyệt sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Ảnh minh hoạ

Đối với tái cấu trúc thị trường tài chính, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển thị trường. Đồng thời, tích cực triển khai đồng bộ các đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, trong đó đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho thị trường này hoạt động và phát triển.

Cùng với đó là tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán... để xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tăng cường cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Đồng thời, tích cực phối hợp, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

“Việc thoái vốn đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm như chứng khoán, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình. Tuy bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, song tiến độ thoái vốn và cổ phần hoá vẫn chậm”, Bộ Tài chính nhận định.

Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

Cũng liên quan đến câu chuyện tái cấu trúc doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thành việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã được phê duyệt. Đẩy mạnh việc cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo lộ trình thoái vốn đã được phê duyệt. Tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định.

Riêng đối với công tác đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm đẩy nhanh tiến độ đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tạo bước đột phá trong tạo nguồn cải cách tiền lương của khu vực này.

Thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước của từng lĩnh vực, để dành nguồn cải cách tiền lương trong giai đoạn tới. Nhà nước có hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng chính sách khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài Chính cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa gắn với cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế nhằm rút ngắn số giờ kê khai, nộp thuế cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế qua mạng... góp phần giảm thiểu chi phí và tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính- NSNN, đảm bảo các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán và do luật định; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.


Yến Nhi