Tổng chi ngân sách Trung ương 2016 sẽ là gần 860 nghìn tỷ

13:15' 14/11/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Sáng 14/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Theo đó, đối với Điều 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016, trong số 396 đại biểu có mặt (bằng 80,16% tổng số đại biểu), số đại biểu tán thành là 395, bằng 79,96% tổng số đại biểu.

Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016, với kết quả như sau: Có 392 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 79,35% so với tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là 391, bằng 79,15%; Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 1, bằng 0,20%; Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 0.

Theo Điều 1 của dự thảo vừa được thông qua, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỷ đồng; Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.