Mỗi ngày có cả trăm doanh nghiệp ngừng hoạt động

14:14' 27/11/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 11 cả nước có 2448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nhưng có đến 4768 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Như vậy, bình quân mỗi ngày có khoảng 159 doanh nghiệp phải "khai tử".

Tổng cục thống kê cho biết, trong tháng 11, cả nước có 9311 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 52,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 35,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước có 2448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, vẫn có 4768 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Như vậy, bình quân mỗi ngày có khoảng 159 doanh nghiệp phải "khai tử" do khó khăn.

Như vậy, tính chung 11 tháng, cả nước có 86853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 159 doanh nghiệp phải
Bình quân mỗi ngày có khoảng 159 doanh nghiệp phải "khai tử" do khó khăn

Cùng với đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động rồi quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay là 18646 doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 62713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 21899 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 34,9%); 20223 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,3%); 12156 công ty cổ phần (chiếm 19,4%) và 8433 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,4%) và 2 công ty hợp danh.

Theo đánh giá của Tổng cục thống kê, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Theo đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 8468 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.