Dư âm trận Việt Nam - Thái Lan: Tranh cãi, hoài nghi và...may mắn!