• Bão tăng độ mạnh giật cấp 12, Hà Nội có gió giật cấp 8

  Bão tăng độ mạnh giật cấp 12, Hà Nội có gió giật cấp 8
  phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-12. Hà Nội được dự báo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ tối nay đến hết đêm 28/7 có mưa rất to... Bão số 1 đã mạnh lên, giật cấp 12 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, ở
  2016-07-27T15:53:24Z
 • Cơn bão Pakhar giật cấp 11 tiến vào Biển Đông

  Cơn bão Pakhar giật cấp 11 tiến vào Biển Đông
  Trung đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.  Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở (60-75km/giờ), giật cấp 10.  Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc
  2017-08-26T10:02:48Z
 • Bão số 1 đột ngột chuyển hướng, giật cấp 11

  Bão số 1 đột ngột chuyển hướng, giật cấp 11
  (VnMedia) - Bão số 1 đang giật cấp 11 đã chuyển hướng đi về Bắc Tây Bắc, dự báo sẽ đổ bộ vào đất 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10 Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong
  2017-06-12T08:25:44Z
 • Bão số 10 đã vào Biển Đông, giật cấp 15

  Bão số 10 đã vào Biển Đông, giật cấp 15
  Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14 gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105km/ giờ), giật cấp 12-13. Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh
  2016-12-26T19:48:45Z
 • Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 17

  Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 17
  nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16-17. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới cấp 14, giật cấp 16-17. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 140N và phía bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển
  2016-10-16T10:28:21Z
 • Bão giật cấp 16 khi vào Biển Đông

  Bão giật cấp 16 khi vào Biển Đông
  mạnh dần lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội /giờ), giật cấp 13-14.  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 15-16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu
  2016-10-15T07:52:56Z
 • Bão mạnh giật cấp 15 đang tiến vào Biển Đông

  Bão mạnh giật cấp 15 đang tiến vào Biển Đông
  , giật cấp 14-15. Bão trên Biển Đông Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển
  2016-10-14T16:36:24Z
 • Bão số 4 đang giật cấp 11 trên biển

  Bão số 4 đang giật cấp 11 trên biển
  nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-11. Dự báo đường đi của bão số 4 Tối qua (12 gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh /giờ), giật cấp 9-11. Dự báo trong 6-9 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km
  2016-09-13T06:40:22Z
 • Bão giật cấp 11 áp sát Thái Bình - Ninh Bình

  Bão giật cấp 11 áp sát Thái Bình - Ninh Bình
  -Ninh Bình khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11. Dự báo, trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15
  2016-07-27T13:40:46Z
 • Bão KOPPU giật cấp 17 quay đầu, chuyển hướng

  Bão KOPPU giật cấp 17 quay đầu, chuyển hướng
  mạnh, gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả . Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 13 dông mạnh, gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp
  2015-10-18T10:35:10Z
 • Bão giật cấp 11 đã vào Biển Đông

  Bão giật cấp 11 đã vào Biển Đông
  là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và mạnh dần lên cấp 9, giật cấp 10-11. Trong 12 đến 24 giờ Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là khoảng từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp
  2015-06-21T22:18:17Z
 • Bắc Bộ mưa rào, trên biển bão giật cấp 17

  Bắc Bộ mưa rào, trên biển bão giật cấp 17
  (VnMedia) - Trên biển, cơn bão Noul đang giật cấp 17 và còn mạnh lên. Trong đất liền, ngày mai mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.   Dự báo trong 24 giờ tới gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15
  2015-05-08T21:52:07Z
 • Bão số 3: Từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió giật cấp 13, Hà Nội giật cấp 10

  Bão số 3: Từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió giật cấp 13, Hà Nội giật cấp 10
  Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, giật cấp 11 Tây, tốc độ 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão, ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ở Cô Tô gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. Dự báo trong 4 giờ tới, bão di chuyển theo hướng
  2016-08-19T06:57:09Z
 • Đêm nay Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 11

  Đêm nay Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 11
  cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11… Hình ảnh dự báo đường đi của bão số 4 Trong 3 13h30, ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào
  2018-08-16T15:36:43Z
 • Bất ngờ xuất hiện bão giật cấp 10 trên Biển Đông

  Bất ngờ xuất hiện bão giật cấp 10 trên Biển Đông
  /giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30km /giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Sanba tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây , trên khu vực miền Nam Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật
  2018-02-11T22:01:03Z
 • Bão số 16 hiếm gặp giật cấp 14 đe dọa Nam Bộ

  Bão số 16 hiếm gặp giật cấp 14 đe dọa Nam Bộ
  vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Dự cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14
  2017-12-22T20:35:25Z
 • Bão số 14 giật cấp 11 trên quần đảo Trường Sa

  Bão số 14 giật cấp 11 trên quần đảo Trường Sa
  /giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Biển
  2017-11-18T08:51:41Z
 • Bão có khả năng giật cấp 14 ở Bình Định-Bình Thuận

  Bão có khả năng giật cấp 14 ở Bình Định-Bình Thuận
  10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.   Hình ảnh đường đi của cơn bão số 12 Hồi 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông
  2017-11-02T11:19:46Z
 • Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hướng vào nước ta

  Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hướng vào nước ta
  gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9 . Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 13 đến 18
  2017-09-24T11:19:06Z
 • Tâm bão còn cách đèo Ngang 120km, vẫn giật cấp 15

  Tâm bão còn cách đèo Ngang 120km, vẫn giật cấp 15
  12, giật cấp 15.   Trong 6 giờ vừa qua, ở đảo Cồn Cỏ đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 11. Do (Thừa Thiên-Huế) 115mm. Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió
  2017-09-15T07:22:22Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.