• Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

  Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
  thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Chỉ thị nêu rõ, việc Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH 14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện
  2018-01-13T06:56:35Z
 • Sửa đổi Bộ luật hình sự: Bỏ điều 292 là phù hợp

  Sửa đổi Bộ luật hình sự: Bỏ điều 292 là phù hợp
  kinh tế hiện nay… Sáng 20/2, Thường cụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận về Bộ luật hình sự năm hai của Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu tán thành việc bỏ điều 292 Bộ luật hình sự  về tội cung
  2017-02-20T19:27:47Z
 • Sửa Bộ luật Hình sự: Đa số tán thành bỏ Điều 292

  Sửa Bộ luật Hình sự: Đa số tán thành bỏ Điều 292
  Nga cho biết, đa số ý kiến ủng hộ việc bỏ Điều 292 trong dự thảo Bộ luật Hình sự... Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga Bộ luật Hình sự 2015 được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày khác có liên quan. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự lần này trình Quốc hội liên
  2016-10-21T13:03:07Z
 • VINASA kiến nghị xem xét bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

  VINASA kiến nghị xem xét bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015
  Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành hữu quan xem xét hủy bỏ điều 292 của Bộ luật Hình sự 2015 với 10 lý do được nêu ra đi kèm phân tích cụ thể. Theo VINASA, điều 292 Bộ luật Hình sự 2015 đang gây , để đưa ra kiến nghị xem xét bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015. Những lý do cho thấy điều 292 nhiều bất
  2016-08-10T06:44:23Z
 • Bộ Tư pháp chính thức trả lời về Điều 292 Bộ luật Hình sự

  Bộ Tư pháp chính thức trả lời về Điều 292 Bộ luật Hình sự
  Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015, dù trước đó đã khẳng định không ai có ý kiến đề nghị sửa đổi điều khởi nghiệp gửi Bộ Tư pháp đề nghị rà soát lại Điều 292 của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 - tội cung luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, Điều 292, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về vấn
  2016-07-18T19:59:20Z
 • Sửa Bộ luật Hình sự: "Chưa ai đề xuất sửa Điều 292"

  Sửa Bộ luật Hình sự: "Chưa ai đề xuất sửa Điều 292"
  trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chân thành chia sẻ, trong việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự pháp luật. Đối với Bộ luật Hình sự sắp tới sửa đổi, bổ sung, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan của Bộ luật Hình sự thì sẽ phải sửa. Còn những vấn đề có lợi cho các đối tượng áp dụng, nghị quyết của
  2016-07-08T08:00:27Z
 • Tạm dừng ký ban hành 7 Nghị định liên quan đến Bộ luật Hình sự

  Tạm dừng ký ban hành 7 Nghị định liên quan đến Bộ luật Hình sự
  . Việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự dẫn đến việc phải tạm dừng 7 Nghị định liên quan , tạm giam. Trước đó, Quốc hội đã có Nghị quyết quy định lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự, Bộ /7/2016 đến ngày Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số quy
  2016-07-05T22:01:26Z
 • Cá nhân nào chịu trách nhiệm sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015?

  Cá nhân nào chịu trách nhiệm sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015?
  (VnMedia) - Về vụ việc để xảy ra sai sót trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Ủy ban Thường nhiệm từng khâu, từng cá nhân. Hàng chục sai sót được phát hiện trong Bộ luật Hình sự 2015. Những lỗi trương... Nhiều sai sót trong Bộ luật Hình sự 2015 Tại buổi họp báo công bố Nghị quyết của Quốc hội về
  2016-06-30T17:10:43Z
 • Chính thức lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015

  Chính thức lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015
  Trần Đại Quang công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13
  2016-06-30T11:11:45Z
 • Sai sót trong Bộ luật Hình sự là điều đáng tiếc

  Sai sót trong Bộ luật Hình sự là điều đáng tiếc
  , 305, 370 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 là điều vô cùng đáng tiếc, dẫn tới việc thi hành trên . Bộ luật Hình sự 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật Hình sự của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là bộ luật Hình sự năm 1985, 1999 cũng như những
  2016-04-15T09:29:54Z
 • 4 trường hợp cần phải xử lý ngay khi Bộ Luật Hình sự 2015 thông qua

  4 trường hợp cần phải xử lý ngay khi Bộ Luật Hình sự 2015 thông qua
  /2015/QH13 về việc thi hành Bộ Luật Hình sự (BLHS). Đặc biệt, Nghị quyết quy định 04 trường hợp cần phải xử
  2016-01-15T15:46:58Z
 • Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

  Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
  Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Quyết định ngoài. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật
  2015-07-14T21:23:35Z
 • Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

  Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
   dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ngày 26/10, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Trong lượng trong một số điều của Bộ luật hình sự làm căn cứ để định tội hoặc định khung hình phạt; Các ý kiến
  2016-10-26T20:30:12Z
 • Tham nhũng, sau 30 năm cũng không thoát tội

  Tham nhũng, sau 30 năm cũng không thoát tội
  (VnMedia) - Nhiều điểm mới của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường Bộ luật Hình sự là một đạo luật quan trọng, có vai trò và ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống pháp người dân về kết quả lấy ý kiến cũng như những điểm mới trong dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) (sửa đổi
  2015-10-26T07:20:33Z
 • Quốc hội quyết cho nộp tiền thoát án tử hình tội tham nhũng

  Quốc hội quyết cho nộp tiền thoát án tử hình tội tham nhũng
  ...” Sáng nay (27/11), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, với 84,01% Đại biểu tán thành nhân đạo, chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Vì vậy, khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy hình sự của pháp nhân vào Bộ luật Hình sự và quy định phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân như dự
  2015-11-27T14:04:27Z
 • Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù

  Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù
  (VnMedia) - Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, sẽ có hiệu lực nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, so với Điều 128 của Bộ luật Hình sự 1999  thì nội dung của Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015 được quy định một cách chi tiết và rõ ràng hơn.
  2016-04-07T14:42:30Z
 • Năm 2018: Nhiều tội danh không còn án tử hình

  Năm 2018: Nhiều tội danh không còn án tử hình
  (VnMedia) - Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 với nhiều thay đổi mức hình phạt so với Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có một số tội danh không áp dụng án ”.  Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội hoạt động phỉ, nhưng chuyển hóa các hành vi vào các điều luật quy định
  2017-12-25T14:20:09Z
 • Bộ Công an truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

  Bộ Công an truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
  người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự. Đối tượng Trần Tuấn  tội danh: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự. Chỗ ở trước khi luật hình sự. Đối tượng Trần Tuấn, sinh ngày 01/12/1988 tại Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động tự do; số
  2019-08-14T14:56:00Z
 • Đủ căn cứ khởi tố hình sự Alibaba tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai'

  Đủ căn cứ khởi tố hình sự Alibaba tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai'
  khởi tố theo Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai tin đại chúng, quảng bá, làm sự kiện… là trái với quy định của điều 228 Bộ luật Hình sự - Tội nhiên không đủ yếu tố để có thế khởi tố về tội Lừa đảo. Bởi vì Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định chỉ cá
  2019-06-29T06:31:27Z
 • Vụ clip sex của hotgirl: Có dấu hiệu phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

  Vụ clip sex của hotgirl: Có dấu hiệu phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
  theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015... Ảnh cắt từ clip Chiều 12/4 vừa qua, trên mạng xã đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015. Cơ quan chức năng cần xác định đối tượng đưa các Clip này 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy - Bộ Luật Hình sự quy định: 1. Người nào làm ra, sao chép
  2019-04-15T08:16:56Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.