• Việt Nam được gì khi tham gia Hiệp định CPTPP?

  Việt Nam được gì khi tham gia Hiệp định CPTPP?
  kết Hiệp định CPTPP. Riêng Việt Nam phê chuẩn CPTPP tháng 11/2018 tại kỳ họp 6 Quốc hội khóa XIII .   Theo ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Hiệp định CPTPP có mức độ cam kết cao và sẽ có Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định CPTPP sẽ giúp
  2018-12-04T07:18:51Z
 • Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận hưởng lợi thế từ Hiệp định CPTPP?

  Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận hưởng lợi thế từ Hiệp định CPTPP?
  nói riêng, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện như Hiệp định CPTPP không theo Bộ Công Thương, Hiệp định CPTPP mở ra một sân chơi mới với quy mô thị trường chiếm khoảng 13 chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp định CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối
  2019-07-03T06:43:07Z
 • Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam?

  Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam?
  , bên cạnh những cơ hội, thì hiệp định CPTPP đặt ra không ít thách thức đối với một ngành vẫn còn
  2019-07-02T16:00:48Z
 • Đón đầu lợi thế Hiệp định CPTPP, FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh

  Đón đầu lợi thế Hiệp định CPTPP, FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh
  (VnMedia) – Trong quý 1/2019, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng số vốn 723,2 triệu USD. Sự vươn lên của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc một phần do nhà đầu tư đón đầu lợi thế từ Hiệp định CPTPP.
  2019-04-20T07:32:59Z
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
  nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích của Hiệp định CPTPP.   Cụ thể, đối với nhiệm vụ viên Hiệp định CPTPP theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát và đề Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, ký kết.   Ngoài ra, tiến
  2019-04-17T11:12:48Z
 • Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
    Đưa ra những cơ hội đối với xuất khẩu của Việt Nam khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Bộ Công khẩu mang tính bổ sung lớn với Việt Nam.   Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, Hiệp định CPTPP cũng
  2019-03-26T10:11:46Z
 • Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu mặt hàng thế mạnh nhờ Hiệp định CPTPP

  Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu mặt hàng thế mạnh nhờ Hiệp định CPTPP
  quan cho hàng hoá Việt Nam rất cao ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Canada (95%), Chile (95 của Việt Nam tại khu vực. Với Hiệp định CPTPP, Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa xuất khẩu các mặt trường này đạt 250 triệu USD.   Hiệp định CPTPP dự kiến có hiệu lực trong năm 2019 tại Peru hứa hẹn
  2019-03-23T08:15:47Z
 • Hiệp định CPTPP: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng của Việt Nam

  Hiệp định CPTPP: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng của Việt Nam
  nhiều vào năng lực tận dụng ưu đãi của các doanh nghiệp.   Theo đó, Hiệp định CPTPP sẽ tạo cơ hội
  2019-03-21T06:33:55Z
 • Ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
  định CPTPP.   Quyết định này của Bộ Công Thương gồm 2 phần. Thứ nhất là: Kế hoạch thực hiện Hiệp liệt Kế hoạch này nhằm góp phần hiện thực hóa các lợi ích mà Hiệp định CPTPP mang lại cho người dân và định CPTPP của Bộ Công Thương, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chính với các lộ trình thực
  2019-03-08T10:01:46Z
 • Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

  Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP
  (VnMedia) - Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
  2019-02-15T09:30:08Z
 • Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
  , tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP .   Cụ thể, tăng cường phổ biến về Hiệp định CPTPP cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, đặc triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP.    Chú trọng tập huấn cho
  2019-02-02T11:56:01Z
 • Hôm nay (14/1), Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

  Hôm nay (14/1), Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực
   - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi châu Á – Thái Bình Dương.   Cũng theo Bộ Công Thương, Hiệp định CPTPP đã
  2019-01-14T07:01:03Z
 • Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng tầm nền kinh tế Việt Nam

  Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng tầm nền kinh tế Việt Nam
  các cơ hội mà Hiệp định CPTPP mang lại về ưu đãi thuế, cải cách thế chế để mở rộng thị trường. &ldquo
  2018-11-28T15:23:37Z
 • Đại biểu Quốc hội lo ngại những nguy cơ khi tham gia hiệp định CPTPP

  Đại biểu Quốc hội lo ngại những nguy cơ khi tham gia hiệp định CPTPP
  nước đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP tại kỳ họp lần này bởi những cơ hội quý giá do hiệp ) cho biết, vấn đề quan tâm nhất trong Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam là vấn đề lao động và công đoàn . “Để thực thi nghiêm túc các cam kết của Hiệp định CPTPP, Chính phủ cần phải dự liệu những khó khăn
  2018-11-05T14:48:42Z
 • Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

  Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP
  Thương đã ký Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan cùng với Bộ trưởng phụ trách kinh tế của các nước của pháp luật nước mình để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định CPTPP gồm 7 Điều và 1 Phụ lục quy định về Zealand, cũng như xử lý các vấn đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP
  2018-11-02T11:28:55Z
 • Những ngành hàng Việt Nam có lợi nhất trong Hiệp định CPTPP

  Những ngành hàng Việt Nam có lợi nhất trong Hiệp định CPTPP
  ;   Cũng theo Ngân hàng Thế giới, ngoài các vấn đề “thương mại” trong Hiệp định, CPTPP
  2018-03-13T07:17:23Z
 • Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích to lớn

  Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích to lớn
  khiêm tốn, thì Hiệp định CPTPP dự kiến cũng sẽ góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP tính đến thời điểm 2030 Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định ban đầu.   Ngay sau khi Hiệp định CPTPP được ký kết, Ngân hàng to lớn cho Việt Nam.   Theo báo cáo Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định CPTPP, trường
  2018-03-09T14:59:01Z
 • 11 nước châu Á-Thái Bình Dương chính thức ký kết Hiệp định CPTPP

  11 nước châu Á-Thái Bình Dương chính thức ký kết Hiệp định CPTPP
  , bằng việc đạt được các kết quả tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên sự quan tâm của một số nền kinh tế khác đối với Hiệp định CPTPP. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế một cách sâu rộng trong tương lai thông qua Hiệp định CPTPP
  2018-03-09T08:52:35Z
 • Bộ Công Thương đang hoàn tất quy trình, chuẩn bị ký kết Hiệp định CPTPP

  Bộ Công Thương đang hoàn tất quy trình, chuẩn bị ký kết Hiệp định CPTPP
  thương mại tự do lớn nhất   Theo Bộ Công Thương, để bảo đảm Hiệp định CPTPP nhanh chóng đi vào phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP.   Ngoài ra, Chính phủ cam dài hạn trong tương lai, Chính phủ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp định
  2018-03-05T09:56:59Z
 • Các nước đang hoàn tất thủ tục để tiến hành ký kết Hiệp định CPTPP

  Các nước đang hoàn tất thủ tục để tiến hành ký kết Hiệp định CPTPP
  (VnMedia) – Theo Bộ Công Thương, hiện các nước đang hoàn tất các thủ tục trong nước để có thể tiến hành ký kết Hiệp định vào ngày 8/3/2018 tại Santiagô, Chi-lê. Việt Nam đang phối hợp với các nước để hoàn thành thủ tục trong nước và tham gia ký kết theo lộ trình trên.  
  2018-02-22T15:07:07Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.