• Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
   - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập -TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan
  2019-02-15T19:53:17Z
 • Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập tại Bình Định thành Công ty cổ phần

  Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập tại Bình Định thành Công ty cổ phần
   - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và , danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn
  2018-09-05T19:21:04Z
 • Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, không theo địa phương

  Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, không theo địa phương
  (VnMedia) - Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp hội cũng yêu cầu xác định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, theo lĩnh vực và
  2017-11-24T19:23:15Z
 • Bộ Công Thương chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

  Bộ Công Thương chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp
  (VnMedia) - Tới năm 2020, Bộ Công Thương sẽ kiện toàn lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại đơn vị sự độ bảo đảm tài chính các năm sau.   Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, số đơn vị
  2017-06-08T07:53:59Z
 • Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế

  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế
  (VnMedia) - Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Tự chủ về tổ chức bộ máy Theo Nghị định, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự định. Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị
  2016-10-12T20:12:28Z
 • 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

  5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ. Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VPCP Theo đó , các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ gồm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Hội trường
  2016-05-26T20:12:18Z
 • Hà Nội đã cắt giảm hơn 170 trưởng, phó phòng!

  Hà Nội đã cắt giảm hơn 170 trưởng, phó phòng!
  (VnMedia) - Toàn thành phố Hà Nội đã giẳm 55 phòng ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp và giảm 171 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, sau rà soát, sắp xếp đã giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị, giảm 121 đơn phòng, ban; giảm 9 đơn vị sự nghiệp; giảm 9 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 20 cán bộ cấp phó phòng
  2016-09-18T08:42:13Z
 • Quy hoạch các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

  Quy hoạch các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên: Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi
  2016-02-05T07:06:59Z
 • Mỗi tỉnh, thành trực thuộc trung ương được có 1 bảo tàng cấp tỉnh

  Mỗi tỉnh, thành trực thuộc trung ương được có 1 bảo tàng cấp tỉnh
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nghiệp công về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển lành mạnh
  2019-04-20T09:21:05Z
 • Bộ Tài chính cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh và biên chế công chức

  Bộ Tài chính cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh và biên chế công chức
  tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục
  2019-01-10T10:21:35Z
 • Nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước sau cổ phần hóa

  Nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước sau cổ phần hóa
  giữ hoặc không giữ cổ phần tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa. Sau khi xem xét đề nghị của tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần % hoặc không giữ cổ phần tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa, trường hợp Nhà nước giữ 36% hoặc
  2019-01-06T08:35:19Z
 • Năm 2018: Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước

  Năm 2018: Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước
  đơn vị sự nghiệp. Trong đó tổng giá trị doanh nghiệp là 29.747 tỷ đồng, trong đó giá
  2018-12-13T09:51:12Z
 • Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển

  Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển
  thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Người có sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; Viên chức ngày 17/2003; Có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (tính đến thời
  2018-03-29T08:47:33Z
 • Riêng các Bộ, ngành thuộc Chính phủ có hơn 100.000 biên chế

  Riêng các Bộ, ngành thuộc Chính phủ có hơn 100.000 biên chế
  chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 107 biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán đơn vị sự nghiệp công lập có 107.392 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội
  2018-02-08T08:42:12Z
 • Càng tinh giản, bộ máy nhà nước càng phình to

  Càng tinh giản, bộ máy nhà nước càng phình to
  .000 người (0,83%) thì số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng gần 122.000&nbsp bộ chi phí hoạt động (chiếm 60,5%)). Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
  2017-10-30T10:41:51Z
 • Công chức sẽ không được mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm

  Công chức sẽ không được mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm
  Công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP HCM không được sử trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
  2017-10-21T13:30:23Z
 • Tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ Giao thông vận tải

  Tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ Giao thông vận tải
  kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế toán khoản chi phí cổ phần hóa đã chi từ nguồn thu hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập ứng nhiệt tình chủ trương cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ. Tuy nhiên, trong
  2017-03-24T20:35:40Z
 • Hà Nội: Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước

  Hà Nội: Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước
  chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội. Hà ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp. Tương tự, các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ
  2017-03-09T19:31:42Z
 • Thủ tướng "lệnh" tổng điều tra kinh tế tất cả các cơ quan, tổ chức

  Thủ tướng "lệnh" tổng điều tra kinh tế tất cả các cơ quan, tổ chức
  , hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi , hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam
  2016-08-30T08:51:31Z
 • Hà Nội tiếp tục "cơn lốc" tinh giản cán bộ

  Hà Nội tiếp tục "cơn lốc" tinh giản cán bộ
  các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố quản lý theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị bản xong đề án sắp xếp bộ máy của 22 sở, các ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp công lập do UBND
  2016-08-11T10:37:38Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.