http://vnmedia.vn/quoc-te/diem-nong/v3.txt
Điểm nóng

Trong một ngày, Tổng thống Putin có hai tuyên bố khiến Mỹ "toát mồ hôi"