http://vnmedia.vn/quoc-te/binh-luan/v3.txt
Bình luận

Bất tuân mệnh lệnh của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ xuống nước với Triều Tiên?