http://vnmedia.vn/quoc-te/v3.txt
Quốc tế

Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ sai lầm lớn nhất