Chủ tịch Kim Jong Un sẽ phải chùn bước trước cảnh cáo đanh thép từ Tổng thống Trump?