Tung đủ chiêu trò, Mỹ vẫn buộc phải đầu hàng trước S-400 của Nga