http://vnmedia.vn/quan-su/v3.txt
Quân sự

Nga triển khai tàu chiến tên lửa "khủng"