http://vnmedia.vn/phap-luat/tu-van/v3.txt
Tư vấn

Người đánh chết "cẩu tặc" sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự