http://vnmedia.vn/phap-luat/phap-dinh/v3.txt
Pháp đình

Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân