http://vnmedia.vn/phap-luat/v3.txt
Pháp luật

Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Số bị hại được triệu tập đông kỷ lục