Xét xử hoa hậu Phương Nga: Xuất hiện thư thông cung trên nylon trong suốt