http://vnmedia.vn/kinh-te/doanh-nghiep/v3.txt
Doanh nghiệp

Cổ phần hóa, thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp quân đội