http://vnmedia.vn/kinh-te/chung-khoan/v3.txt
Chứng khoán

Nông dược HAI được chấp thuận phát hành thêm 67 triệu cổ phiếu