Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tăng mạnh

09:40, 03/05/2019
|
 - Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 14.854 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 166.952 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn so với tháng trước, so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và 25% về số vốn.
 
Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 4 vừa qua, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3% so với tháng 3/2019 và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2019 là 131.433 người, tăng 23,2%, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.714 doanh nghiệp, giảm 17,3%, so với cùng kỳ năm 2018.
 
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2019. Nguồn: MPI
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2019. Nguồn: MPI
Cũng trong tháng 4, có 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,9%, 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 2.005 doanh nghiệp, giảm 45,8%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 1.904 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với tháng 3/2019.
 
Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 542.451 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 449.066 lao động, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.414.425 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 542.451 tỷ đồng (tăng 31,7%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 871.974 tỷ đồng (tăng 91,3%) với 12.719 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn (tăng 12%).
 
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 17.463 doanh nghiệp, tăng 52,6%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 17.265 doanh nghiệp...
 
Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2019 là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tất cả 17 lĩnh vực kinh doanh chính đều có số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng, trong đó, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc