Thua lỗ, hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo và hủy niêm yết

06:58, 23/04/2019
|
 -  Trải qua quý 1/2019 đầy khó khăn, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng cảnh báo, thậm chí là hủy niêm yết do công ty làm ăn thua lỗ.
 
Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa ra Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là âm 727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là âm2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.
 
Cũng theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ thời điểm 21/4/2017 đến nay Sở vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
 
Trong khi đó, ngày 10/4/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã nhận được báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của OGC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018 là 26,01 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 là âm 2.860,99 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.
 
Ngày 11/4/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng nhận được công văn số 074/2019/CV-OGC ngày 10/4/2019 của OGC giải trình các vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do công ty vẫn còn lỗ lũy kế nhiều và những vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
 
Một cổ phiếu cũng bị đưa vào diện cảnh báo đó là BCG của Công ty cổ phần Bamboo Capital, do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 15,84 tỷ đồng.
 
Đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trên, Công ty cổ phần Bamboo Capital cho biết, một phần là do công ty mẹ đã tái cơ cấu, chuyển dần các hoạt động kinh doanh thương mại sang các công ty con. Đồng thời công ty cũng thu hẹp các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả thấp trong mảng thương mại như các sản phẩm tinh bột sắn, cacao và thoái vốn khỏi các công ty không nằm trong lĩnh vực kinh doanh trọng điểm như Công ty Phú Thuận, ô tô 1-5…
 
Một nguyên nhân nữa cũng được Công ty cổ phần Bamboo Capital đưa ra là do công ty đã tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, mang tính chiến lược và dài hạn đối với định hướng và sự phát triển của công ty trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo.
 
Ngoài hai công ty trên, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng ra Quyết định số 119/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu PTL của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí vào diện bị kiểm soát do “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 143,62 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi.
 
Trong khi đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 17.315.788.600 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm 232.434.016.678 đồng. Như vậy, công ty chưa khắc phục nguyên nhân rơi vào diện kiểm soát. Đồng thời, tại BCTC kiểm toán các vấn đề ngoại trừ của các năm trước vẫn còn tồn đọng.
 
“Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTL sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí”, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho hay.
 
Khác với các công ty trên, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu PPI của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương. Cụ thể, kể từ ngày 20/5, hủy niêm yết 48.290.629 cổ phiếu PPI, giá trị niêm yết theo mệnh giá là 482.906.290.000 đồng.
 
Đưa ra nguyên nhân hủy niêm yết cổ phiếu PPI, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, do kết quả sản xuất, kinh doanh căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bị thua lỗ trong năm 2016, năm 2017 và năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.
 
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 âm 91,92 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 âm 160,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2017 là âm 84,66 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ động công ty mẹ năm tài chính 2016 âm 37,27 tỷ đồng.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc