Chứng khoán Việt là thị trường thành công nhất Đông Nam Á về huy động vốn

06:57, 26/02/2019
|
 -  Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân, được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018. 
 
Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu
 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2018, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực từ những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ thế giới và đã có một năm giao dịch nhiều biến động thăng trầm, tuy nhiên có thể đánh giá năm 2018 là một năm đạt được nhiều thành công, ghi nhận nhiều bước tiến và phát triển trong nhiều mặt hoạt động của thị trường.
 
Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định cả về quy mô và thanh khoản. Trên thị trường cổ phiếu, quy mô vốn hóa năm 2018 tăng 12,7% so với năm 2017, tương ứng với 71,6% GDP của năm 2018, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2020. Thanh khoản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với năm 2017, với mức tăng 29% từ 5.000 tỷ đồng/phiên năm 2017 lên 6.500 tỷ đồng/phiên năm 2018.
 
Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân, và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018. Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân, và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018. Ảnh minh họa
Cùng với đó, thị trường trái phiếu cũng đã góp phần tích cực giúp Chính phủ huy động vốn với lãi suất thấp nhất từ trước đến nay, đáp ứng được nhu cầu đầu tư công và cơ cấu nợ công của Chính phủ.
 
Trong năm, Chính phủ huy động được hơn 192 nghìn tỷ đồng, thông qua 269 đợt đấu thầu. Thị trường chứng khoán phái sinh sau hơn 1 năm hoạt động duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và đều đặn với khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân năm 2018 đạt hơn 79 nghìn hợp đồng/phiên, gấp 7,2 lần so với 2017.
 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước khẳng định: “Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân, và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018. Bằng chứng, tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán năm 2018 đạt hơn 278 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017”.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa
 
Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, năm 2018, hệ thống khung pháp lý và chính sách trong lĩnh vực chứng khoán và thi trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó, đang triển khai xây dựng Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Đề án Thành lập Sơ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019.
 
Bên cạnh đó, công tác tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán; tăng cường công tác quản lý công ty đại chúng; hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh... Hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán tiếp tục thu được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Bước sang năm 2019, để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia huy động vốn, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường: Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, trọng tâm xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi; Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng vào việc xây dựng và vận hành các sản phẩm mới trên thị trường, sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; Hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu; Cơ cấu lại cơ cấu cơ sở nhà đầu tư trên thị trường; Nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường; tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ;
 
Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường, thực hiện thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định tạo sự phát triển bền vững cho thị trường; các giải pháp nâng hạng thịt trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc