http://vnmedia.vn/kinh-te/v3.txt
Kinh tế

Thủ tướng hoan nghênh các Bộ trưởng cùng hợp tác triển khai 4 chủ đề ưu tiên tại APEC