Website nhathuoc18.com: Buôn bán hàng cấm, niêm yết giá thuốc cao gấp 10 lần

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)