Miễn thu phí cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn: Nhà đầu tư thất thu 45 tỷ