Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Việt Nam có cách đi riêng trong chống dịch Covid-19”