Bổ nhiệm BS Dương Đức Hùng làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BV Bạch Mai