Quốc hội bàn về việc miễn nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao

10:12, 07/04/2016
|

(VnMedia) - Sáng 7/4, ngay sau phần tuyên thệ và phát biểu của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao....

Đó là các tờ trình đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Với bà Nguyễn Thị Doan, Tờ trình cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TƯ Đảng khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ.

Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ thông báo kết luận số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị và căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Tương tự, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chánh án TAND TC, ông Trương Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ.

Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ thông báo kết luận số 04 ngày 18/3/2016 của Bộ Chính trị và căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình.

Với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tờ trình cũng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ.

Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ thông báo kết luận số 04 ngày 18/3/2016 của Bộ Chính trị và căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã trở về Đoàn để thảo luận về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Ý kiến bạn đọc