Bộ trưởng Nông nghiệp mong dân thông cảm nếu giá thịt lợn tăng