http://vnmedia.vn/dan-sinh/moi-truong/v3.txt
Môi trường

Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn