http://vnmedia.vn/dan-sinh/giao-duc/v3.txt
Giáo dục

6,7 tỷ đồng dành xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tiêu chuẩn tại các trường học của Bắc Giang