Đại học Phú Xuân - Huế không nhận hoa mà thay bằng cây xanh dịp 20/11