300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội

15:26, 17/07/2019
|

 - Với Chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào ngày 24 - 25/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Đại hội dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Thông tin được bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (16/7).

MTTQ Việt Nam
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Theo bà Hương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Mục tiêu Đại hội là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Về công tác chuẩn bị Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn để chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng điều lệ MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy về số lượng, cơ cấu, thành phần.

Nét mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ theo đúng tinh thần của Trung ương, Chính phủ, theo đó 100% Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cấp xã, phường trong độ tuổi lao động và là công chức xã, phường; hơn 50% tham gia thường vụ xã, thị trấn, số còn lại tham gia cấp ủy.

Ở cấp quận, huyện, có 29/30 là thường vụ quận ủy, có 5 đơn vị đang thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ các quận, huyện. Ở cấp Thành phố, chất lượng cán bộ được nâng cao, trẻ hóa đội ngũ, mở rộng đối tượng thu hút tham gia hội đồng tư vấn; cơ cấu các lĩnh vực ngành nghề đa dạng hơn…

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc