Quy định chặt chẽ số lượng Giám đốc công an tỉnh là cấp tướng

17:44' 06/11/2018 (GMT+7)
|

 - Theo dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), vị trí giám đốc công an cấp tỉnh có thể có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ…

Chiều 6/11 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, về vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng ở các đơn vị thuộc Bộ, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể vị trí cấp tướng như Luật Công an nhân dân hiện hành đã được Bộ Chính trị chỉ đạo khi xây dựng Luật Công an nhân dân năm 2014. Đồng thời, thống nhất và tương đương với quy định về sĩ quan cấp tướng trong Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, thuận tiện kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật.

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí chức vụ cục trưởng và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, số lượng vị trí có cấp bậc cấp hàm tướng.

Theo báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 theo hướng quy định cụ thể các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí đã được xác định. Quá trình tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này còn có ý kiến khác nhau về việc quy định cụ thể hay chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí và số lượng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Võ Trọng Việt
Ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh tổ chức, bộ máy của công an nhân dân cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá và có thể tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Về nguyên tắc, luật này càng cụ thể thì càng dễ thực hiện, tuy nhiên, đối với vấn đề này cần cân nhắc để phù hợp với thực tế.

Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; quy định số lượng vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng.

Về cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, thành phố, thảo luận tại kỳ họp trước, một số ý kiến đề nghị tất cả giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công an cấp tỉnh, công tác quy hoạch trong công an nhân dân.

Tuy nhiên, một số vị đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc quy định giám đốc công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức công an nhân dân theo hướng "bộ tinh, tỉnh mạnh".

Ông Võ Trọng Việt cho biết, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trước đây, theo mô hình tổ chức bộ máy cũ thì Giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm đại tá (trừ giám đốc Công an Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), tương đương với cơ quan quân sự cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay bộ máy của Công an tỉnh được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống công an cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn,

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và ý kiến đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ và giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào tiêu chí để quy định cụ thể. 

Xuân Hưng

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)