Bộ Xây dựng góp ý đề án thí điểm lập Đội quản lý trật tự đô thị

13:24, 20/01/2018
|

(VnMedia) - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến đóng góp đối với “Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội”. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ Xây dựng, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, Đề án cần làm rõ một số nội dung sau: Phân định chức năng, nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng) và Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện (Đội QLTTXD). 

Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo về tình hình trật tự xây dựng; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Đội QLTTXD; Phòng quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng) thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận, huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, trừ lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng;

Đội QLTTXD thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; lập hồ sơ vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chuyển Chủ tịch UBND TP xử lý nếu vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. 

Trên cơ sở phân định chức năng, nhiệm vụ, Đề án cần làm rõ mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng với các Đội QLTTXD trên cơ sở quy chế phối hợp hoạt động.  Trong đó: Đội QLTTXD không làm nhiệm vụ “Tham gia với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra cấp huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng” (điểm 5.2 mục III của Đề án). 

Nếu xác định Đội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thì phải có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý trật tự xây dựng. 

Mối quan hệ giữa các Đội QLTTXD và các Đội thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng là mối quan hệ phối hợp, theo đó: Các Đội thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các Đội QLTTXD, phát hiện và thông báo những vụ việc có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng cho các Đội QLTTXD để kiểm tra, lập hồ sơ trình UBND cấp huyện, cấp xã xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển Chủ tịch UBND TP xử lý nếu vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. 

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chánh Thanh tra Sở có thẩm quyền xử phạt hành chính tương đương thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.  Nhưng với đặc thù của hoạt động xử phạt vi phạm trật tự xây dựng, Thanh tra Sở không đủ lực lượng để tổ chức thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.  Do vậy, khi xây dựng Đề án, UBND TP Hà Nội cần giải quyết vấn đề này, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý trật tự xây dựng, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc