Hà Nội: Người nhiều hơn việc trong 5 "siêu" ban quản lý dự án

10:30' 10/10/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc và kế hoạch vốn được giao nên trong 5 Ban Quản lý dự án (có 984 người) của TP Hà Nội có những ban không đủ kinh phí để trả lương, phải tạm ứng nhiều tỷ đồng...

Ban Quản lý dự án
Người nhiều hơn việc trong 5 "siêu" ban quản lý dự án - ảnh  minh họa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của thành phố gồm có: Ban Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án NN&PTNT, Ban Quản lý dự án văn hóa xã hội, Ban Quản lý dự án cấp nước, thoát nước và môi trường.

Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 ban quản lý dự án - tiền thân trực thuộc thành phố và trực thuộc các sở ngành. Theo đó, tổng số cán bộ của 5 ban quản lý dự án là 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng.

Sau gần 8 tháng kể từ ngày thành lập và được UBND TP phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy và giao nhiệm vụ cụ thể, các ban quản lý chuyên ngành đã cơ bản sắp xếp xong tổ chức nhân sự, bắt đầu đi vào hoạt động bài bản. Theo đánh giá của HĐND TP Hà Nội, các Ban Quản lý dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động (kinh phí hoạt động trích theo tỉ lệ trên kế hoạch vốn được giao).

Đặc biệt, một số Ban Quản lý dự án chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017. Do vậy, Ban Quán lý dự án phải trình UBND TP Hà Nội ứng trước ngân sách. Trong đó, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thông đã được thành phố hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và tạm ứng ngân sách thành phố 6,2 tỷ đồng; Ban quản lý dự án giao thông dự kiến chỉ đủ chi phí hoạt động đến hết quý 3/2017.

Qua rà soát, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội phát hiện, các Ban Quản lý dự án hiện mới chỉ được kho bạc tạm ứng kinh phí tối thiểu cho hoạt động đơn vị do chưa được cấp trên của chủ đầu tư phê duyệt dự toán. Một số Ban Quản lý dự án đã có số viên chức, hợp đồng có trình độ, kinh nghiệm chuyển công tác.

Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên được Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội chỉ rõ là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai. Ngoài ra, thành phố chưa kịp hướng dẫn, quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trong quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý của ban quản lý dự án.

Theo Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội, tính chuyên nghiệp của các ban quản lý dự án, trình độ của cán bộ tham mưu chưa đồng đều, việc chủ động phối hợp giữa các ban quản lý dự án với các sở, ngành của thành phố trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai các thủ tục đầu tư công còn hạn chế, chưa kịp thời.

Từ những bất cập trên, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội kiến nghị các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Từ đó, các ban đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.

Trước đó, theo kết quả đợt khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2017, TP. Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 trong tổng số 82 phó giám đốc sở, với tỷ lệ giảm 20,7%; 26/182 trưởng phòng và 116/517 phó phòng.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế, HĐND TP. Hà Nội chỉ ra những hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế, như: Tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp chậm so với yêu cầu; việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn; một số đơn vị sở, ngành của thành phố chưa chủ động, chưa tích cực trong kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế.

Tinh giảm biên chế đang là một mục tiêu mạnh mẽ mà lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ này đặt ra. Tuy nhiên,  việc thành lập 5 "siêu ban quản lý dự án" với gần 1.000 nhân sự thì việc đạt được mục tiêu tinh giảm biên chế của Hà Nội sẽ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là "thắt" chỗ nọ, "phình" chỗ kia.

Theo Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, kết quả của việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đối với 5 BQLDA giảm từ 73/108 phòng với tỷ lệ 67,6%, 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị, trưởng phó phòng với tỷ lệ 57,5%; giảm được 7/23 trụ sở làm việc với tỷ lệ 30,4%.

Tổng số 5 BQLDA của TP Hà Nội có tổng số 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng. Trong đó, BQLDA Giao thông có 407 người, gồm 1 công chức, 294 viên chức, 112 lao động hợp đồng; BQLDA Văn hóa - xã hội có 161 người, gồm 1 công chức, 113 viên chức, 47 lao động hợp đồng; BQLDA Dân dụng và công nghiệp có 172 người, gồm 1 công chức, 149 viên chức, 22 lao động hợp đồng; BQLDA NN&PTNT có 101 người, gồm 1 công chức, 149 viên chức, 39 lao động hợp đồng; BQLDA Cấp nước - thoát nước và môi trường có 143 người, gồm 1 công chức, 89 viên chức, 53 lao động hợp đồng.

Xuân Hưng