http://vnmedia.vn/dan-sinh/201706/4-bo-truong-se-tra-loi-chat-van-ve-nhung-van-de-nong-nao-569528/v3.txt
4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn về những vấn đề nóng nào?

4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn về những vấn đề nóng nào?

06:35' 03/06/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phải trả lời chất vấn về giá thuốc quản lý giá thuốc; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ trả lời về hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT sẽ bị chất vấn về lãng phí trong đầu tư công; Bộ trưởng Bộ Văn hóa phải trả lời về cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...

4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
Tuần tới, 4 vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội về nhiều vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm

Thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 13/6/2017 đến ngày 15/6/2017, Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Căn cứ vào chương trình kỳ họp, ý kiến, kiến nghị cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn có liên quan tại Kỳ họp thứ 3.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phải trả lời chính đối với nhóm các vấn đề: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải trả lời chính về giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. 

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phải trả lời về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải trả lời chất vấn của Quốc hội về các vấn đề: quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Xuân Hưng

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,520 22,600

Giá vàng

3,333,000/chỉ
Nguồn: Eximbank
Kết quả xổ số
Chứng khoán