Miền Bắc mưa rét đến mùng 5 Tết, nhiều nơi có băng giá