Quốc hội quyết định tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp 2/9