VNPT Hà Tĩnh đạt danh hiệu kép trong ngày doanh nhân

16:45, 21/10/2019
|

 - Vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm 15 ngày Doanh nghiệp – Doanh nhân Việt Nam (13/10/2019).

Giám đốc VNPT Hà Tĩnh nhận danh hiệu Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu năm 2019
Giám đốc VNPT Hà Tĩnh nhận danh hiệu Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu năm 2019

VNPT Hà Tĩnh vinh dự được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu, đây là sự ghi nhận của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động VNPT Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó đồng chí Trần Danh Việt – Bí thư, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh vinh dự được vinh danh Doanh nhân tiêu biểu, thể hiện sự ghi nhận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Giám đốc đối với sự phát triển của VNPT Hà Tĩnh.

Trong thời gian tới cán bộ, công nhân viên và người lao động VNPT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phấn đấu thi đua lao động sản xuất, tập trung phát triển các dịch vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ VNPT eCabinet tới các sở, ban, ngành trong tỉnh, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị, thực hiện tốt chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

PV