Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động

16:06, 02/12/2018
|

 - Mới đây, Huawei công bố cuốn Sách trắng (white paper) có tựa đề "Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động". Cuốn Sách trắng này xác định bảy kịch bản chính cho lái xe tự động và phân tích năm khả năng tự động hóa quan trọng cần có trong các mạng di động, truyền cảm hứng cho các hệ thống mạng lái xe tự hành.

Khi các hệ thống mạng phát triển ngày càng phức tạp, tự động hóa hệ thống mạng đã trở thành một sự đồng thuận của toàn ngành. Tăng tốc tự động hóa mạng trở nên rất quan trọng. Với việc phác thảo ra khái niệm về mức độ lái xe tự hành (từ L0 - L5), Sách trắng mô tả các kịch bản lái xe tự hànhg trong các hệ thống mạng di động và xác định các kịch bản theo từng cấp độ dựa trên quy trình vận hành cốt lõi của nhà khai thác. Sách trắng xây dựng sự đồng thuận trong ngành, và giúp chúng ta tiến hành các bước cụ thể để hiện thực hóa lái xe tự hành hoàn toàn trong các mạng di động và thụ hưởng lợi ích từ việc tự động hóa mạng một cách kịp thời.

Sách trắng xác định bảy kịch bản chính của lái xe tự hành trong mạng di động từ ba chiều kích: vòng đời vận hành và bảo trì (O&M) hệ thống mạng, số hóa, và đóng góp tổng chi phí sở hữu (TCO) theo kịch bản cụ thể. Bảy kịch bản chính bao gồm: triển khai trạm gốc (trạm thu phát sóng), triển khai các tính năng, giám sát hiệu suất mạng, phân tích lỗi và xử lý, cải thiện hiệu suất mạng, cung cấp dịch vụ nội bộ, và tiết kiệm năng lượng mạng. Các nhà khai thác viễn thông có thể thúc đẩy tự động hóa mạng dựa trên các điểm dễ tổn thương của dịch vụ, và giảm dần chi phí vận hành (OPEX) cao gây ra do sự phức tạp của mạng ngày càng tăng. Với nghiên cứu sâu hơn, Huawei sẽ liên tục cập nhật các kịch bản lái xe tự hành và sẽ công bố các kết quả nghiên cứu đó.

Sách trắng cũng nêu ra năm khả năng cơ bản chính (mô hình POBSI) cho tự động hóa mạng: Lập trình, Trực tuyến, Kết nối, tính Nhạy cảm và Thông minh. Nó chỉ ra rằng các nhà khai thác viễn thông cần phải xây dựng các khả năng khác nhau cho các kịch bản khác nhau. Ví dụ: để cải thiện hiệu suất mạng, mạng di động phải rất thông minh để đối mặt với các trường hợp di động thay đổi theo thời gian và cân bằng động giữa nhiều thông số. Tuy nhiên, chìa khóa trong các kịch bản triển khai trạm gốc là cầu nối tổng thể (E2E) để thực hiện việc tự động hóa quy trình làm việc vòng kín.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc