Năm 2019: Giá bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có biến động