Bộ Xây dựng đề nghị 11 địa phương báo cáo về bảo lãnh nhà "trên giấy"

07:28, 03/12/2018
|

(VnMedia) - Bộ Xây dựng yêu cầu 11 tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

11 tỉnh, thành phố phải báo cáo là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TPHCM, TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Đà Nẵng,  Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố trên báo cáo tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định pháp luật về bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và đề xuất, kiến nghị của địa phương.  

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể thông tin các dự án gồm tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, quy mô dự án đã được phê duyệt; báo cáo tình hình kinh doanh của dự án (gồm số lượng nhà ở hình thành trong tương lai đã bán, số lượng nhà ở hình thành trong tương lai chưa bán, văn bản của Sở Xây dựng về việc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai); báo cáo tình hình thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án (tên ngân hàng cam kết bảo lãnh; hợp đồng/cam kết cấp bảo lãnh của ngân hàng; số lượng chứng thư bảo lãnh đã phát hành đối với từng hợp đồng).

Các địa phương phải gửi báo cáo trước ngày 14/12/2018. 

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc