BĐS Hạ Long cuối năm: Nhà đầu tư chuộng shophouse “tiền tươi thóc thật”