http://vnmedia.vn/ban-doc/phan-anh/v3.txt
Phản ánh

Nghi vấn bỏ lọt tội sau phiên xử sơ thẩm tại toà án ở Thái Bình?