ALMA yêu cầu luật sư 'im lặng': Không thể cấm quyền bảo vệ người tiêu dùng