Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để lặp lại các hành động đi ngược luật quốc tế ở Biển Đông